Zásady ochrany osobných údajov

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie ohľadom spracovávania osobných údajov podľa článku 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA-Katarína Derzsiová-právny nástupca so sídlom Bacsákova 8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 11702273. E-mail: derzsi@autoderzsi.sk

Kategórie osobných údajov

 • Identifikačné údaje :meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu potrebné pre doručenie objednávky
 • Komunikačné údaje: e-mail a telefónne číslo používané pre komunikáciu so zákazníkom
 • Prihlasovacie údaje : prihlasovacie meno a heslo
 • Cookies :dáta, ktoré sa ukladajú pri návšteve webovej stránky. Využívajú sa ako nástroj na ukladanie informácii o tom, ako je webová stránka používaná

Účely spracovania osobných údajov

 • Plnenie objednávok, služieb a prípadne iného záväzku
  • doručenie objednávky
  • kúpne a bonusové zmluvy
  • administrácia používateľského účtu
  • uplatnenie práv a právnych nárokov (uchovanie daňových dokladov,…)
 • Marketingová činnosť
  • zasielanie informačných e-mailov
  • súťaže a akcie

Pravidlá sprístupnenia osobných údajov iným subjektom

Vaše osobné údaje sú zdieľané iba v prípade Dokončenia / Doručenia objednávky. Aby mohla byť Vaša objednávka doručená Vami zvolenou metódou, budú Vaše údaje zdieľané s prepravnou spoločnosťou.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame

 • údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe Vášho vyjadreného súhlasu sa spracúvajú po dobu účelu spracovania alebo po dobu Vášho súhlasu
 • údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe vyplnenia zmluvného vzťahu sa spracúvajú na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov 10 rokov), alebo po dobu potrebnú na plnenie zmluvného vzťahu (vedenie e-shopu, reklamačná lehota…)

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov a ich uplatnenie

 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu poskytnutých osobných údajov
 • právo na vymazanie a odvolanie súhlasu na spracovanie poskytnutých osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania poskytnutých osobných údajov
 • právo na presnosť poskytnutých osobných údajov
 • právo namietať proti spracovaniu poskytnutých osobných údajov
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Právo na prístup/opravu/vymazanie/obmedzenie/presnosť/namietanie : Tieto práva si môžete uplatniť na e-mailovej adrese dunajskastreda@autoderzsi.sk,  kde na základe Vašej požiadavky bude následne situácia riešená danou úpravou osobných údajov.

Právo na podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov:  V prípade, že sú Vaše osobné údaje spracovávané neprávom, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak sa najprv obrátite na nás na e-mailovej adrese dunajskastreda@autoderzsi.sk, kde určite vzniknutú situáciu vyriešime k Vašej spokojnosti.

 

Kategórie